Výsledky vyhľadávania

 1. KÁDÁROVÁ, Jaroslava - KRIVOSUDSKÁ, Jana. Predpoklady a podmienky reštrukturalizácie v štátnej správe. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií [elektronický zdroj]. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2016. ISSN 1337-7094, 2016, č. 33, s. 20-23.
  článok

  článok


 2. TKÁČ, Michal - TKÁČ, Michal. Podnikové riziká I : posudzovanie a zaobchádzanie s rizikom. Recenzenti: Zuzana Hajduová, Jaroslava Kádárová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 202 s. [13,50 AH]. ISBN 978-80-225-4330-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 3. KÁDÁROVÁ, Jaroslava. Prekážky globalizácie a vplyv globalizácie na malé a stredné podniky. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009. ISSN 1804-8048, 2009, č. Special edition, s. 33-39. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123473/scipap-c-se.pdf>
  článok

  článok


 4. KÁDÁROVÁ, Jaroslava - TURISOVÁ, Renáta. Analýza rizikových faktorov podniku s využitím balanced scorecard. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2015. ISSN 1338-5224, 2015, roč. 5, č. 2, s. 18-24.
  článok

  článok


 5. KÁDÁROVÁ, Jaroslava et al. Strategy map for the crisis communication. - Registrovaný: Web of Science. In Global conference on business, economics, management and tourism. Procedia economics and finance : 2nd Global conference on business, economics, management and tourism, 30-31 October 2014, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. - [s.l.] : Elsevier, 2015. ISSN 2212-5671, 2015, vol. 23, pp. 1119-1124. VEGA 1/0669/13.
  článok

  článok


 6. BESLEROVÁ, Stela et al. Zvyšovanie výkonnosti podnikov aplikáciou moderných optimalizačných metód a postupov umelej inteligencie : záverečná správa projektu mladých vedeckých pracovníkov č. I-14-116-00 : doba riešenia rok 2014. Oponenti: Marek Andrejkovič, Jaroslava Kádárová. 1. vyd. Košice, 2014. 24 s. I-14-116-00.

 7. KÁDÁROVÁ, Jaroslava - TURISOVÁ, Renáta. Model proaktívneho krízového riadenia priemyselných podnikov. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2014. ISSN 1338-5224, 2014, roč. 4, č. 1, s. 55-59. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok


 8. KÁDÁROVÁ, Jaroslava - KOBULNICKÝ, Ján. Virtuálne podnikanie a virtuálny podnik. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2014. ISSN 1338-5224, 2014, roč. 4, č. 2, s. 85-89.
  článok

  článok


 9. DURKÁČOVÁ, Michaela - KÁDÁROVÁ, Jaroslava. Návrh inovatívneho modelu integrácie metód BSC a DEA. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu [elektronický zdroj]. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2014. ISSN 1338-435X, 2014, roč. 4, č. 1, s. 28-36. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0198066/VP1_2014.pdf>
  článok

  článok


 10. KÁDÁROVÁ, Jaroslava - DURKÁČOVÁ, Michaela. Analýza využívania manažérskych nástrojov aplikovaných v procese zvyšovania výkonnosti a efektívnosti podnikov. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2013. ISSN 1338-5224, 2013, roč. 3, č. 1, s. 9-14. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer.
  článok

  článok