Výsledky vyhľadávania

 1. KÁDÁROVÁ, Jaroslava - KOČIŠOVÁ, Michaela. Implementation of balanced scorecard in the company. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 4, s. 4-10.
  článok

  článok


 2. KÁDÁROVÁ, Jaroslava - KOBULNICKÝ, Ján - DEMEČKO, Michal. Identifikácia a segmentácia zákazníkov. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií [elektronický zdroj]. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2017. ISSN 1337-7094, 2017, č. 36, s. 30-32.
  článok

  článok


 3. MIHOK, Jozef et al. Integrated enterprise management and production quality. Reviewers: Stanisław Gedek, Dana Dluhošová, Svitlana Strelnyk Olexandrivna. 1st ed. Düsseldorf : A&A Digitalprint, 2017. 452 s. [22,6 AH]. ISBN 978-3-00-055589-3.

 4. KÁDÁROVÁ, Jaroslava - KRIVOSUDSKÁ, Jana. Predpoklady a podmienky reštrukturalizácie v štátnej správe. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií [elektronický zdroj]. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2016. ISSN 1337-7094, 2016, č. 33, s. 20-23.
  článok

  článok


 5. TKÁČ, Michal - TKÁČ, Michal. Podnikové riziká I : posudzovanie a zaobchádzanie s rizikom. Recenzenti: Zuzana Hajduová, Jaroslava Kádárová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 202 s. [13,50 AH]. ISBN 978-80-225-4330-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 3]

 6. KÁDÁROVÁ, Jaroslava. Prekážky globalizácie a vplyv globalizácie na malé a stredné podniky. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009. ISSN 1804-8048, 2009, č. Special edition, s. 33-39. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123473/scipap-c-se.pdf>
  článok

  článok


 7. KÁDÁROVÁ, Jaroslava - TURISOVÁ, Renáta. Analýza rizikových faktorov podniku s využitím balanced scorecard. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2015. ISSN 1338-5224, 2015, roč. 5, č. 2, s. 18-24.
  článok

  článok


 8. KÁDÁROVÁ, Jaroslava et al. Strategy map for the crisis communication. - Registrovaný: Web of Science. In Global conference on business, economics, management and tourism. Procedia economics and finance : 2nd Global conference on business, economics, management and tourism, 30-31 October 2014, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. - [s.l.] : Elsevier, 2015. ISSN 2212-5671, 2015, vol. 23, pp. 1119-1124. VEGA 1/0669/13.
  článok

  článok


 9. KÁDÁROVÁ, Jaroslava - TURISOVÁ, Renáta. Model proaktívneho krízového riadenia priemyselných podnikov. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2014. ISSN 1338-5224, 2014, roč. 4, č. 1, s. 55-59. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok


 10. KÁDÁROVÁ, Jaroslava - KOBULNICKÝ, Ján. Virtuálne podnikanie a virtuálny podnik. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2014. ISSN 1338-5224, 2014, roč. 4, č. 2, s. 85-89.
  článok

  článok