Výsledky vyhľadávania

 1. GAJDOVÁ, Jana. Vodný plán Slovenska. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 9-10, s. 4-6.
  článok

  článok


 2. GAJDOVÁ, Jana. Legislatíva a vodné plánovanie. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2011. ISSN 0322-886X, 2011, roč. 54, č. 9-10, s. 12-13.
  článok

  článok


 3. IVANIČKA, Koloman et al. Resources of the Slovak Republic as a factor of development strategies in European and global space. Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2011. 664 s. [29,573 AH]. ISBN 978-80-225-3204-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]

 4. GAJDOVÁ, Jana. Vodný plán Slovenska. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 3-4, s. 4-5. Dostupné na : <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>
  článok

  článok


 5. GAJDOVÁ, Jana - PATAY, Juraj. Plány manažmentu povodí Slovenskej republiky. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2009. ISSN 0322-886X, 2009, roč. 52, č. 3-4, s. 5-9. Dostupné na : <http://www.zzvh.sk/data/files/98.pdf>
  článok

  článok