Výsledky vyhľadávania

 1. KUBICOVÁ, Ľubica. Income situation of the households in the Slovak and the Czech Republic. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. ISSN 1335-2571, 2012, roč. 15, č. 1, s. 6-13.
  článok

  článok

 2. LUŠŇÁKOVÁ, Zuzana - KLEINOVÁ, Katarína - KUBICOVÁ, Ľubica. Vplyv využívania známych osobností v reklame na nákupné rozhodovanie spotrebiteľov na Slovensku. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2010. ISSN 1211-5622, 2010, roč. 20, č. 1, s. 20-21.
  článok

  článok

 3. KUBICOVÁ, Ľubica. Trh potravín a príjmová elasticita dopytu. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2010. ISSN 1335-6186, 2010, roč. 10, č. 1, s. 64-70.
  článok

  článok

 4. KUBICOVÁ, Ľubica. Diferenciácia vo výdavkoch na potraviny so zreteľom na počet nezaopatrených detí. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2009. ISSN 1335-6186, 2009, roč. 9, č. 1, s. 49-58.
  článok

  článok