Výsledky vyhľadávania

 1. BLEYOVÁ, Dagmar. Branding 2015 : základná otázka znie: čo ste ochotní obetovať. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 4, s. 30-31.
  článok

  článok

 2. Martin Mosný: "Nové a dobré nápady neprichádzajú na objednávku.". In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013, 2013, roč. 5, č. 11, s. 10-12.
  článok

  článok

 3. BLEYOVÁ, Dagmar. Čo spôsobuje, že sa zamestnanci cítia nedocenení. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1337-9151, január 2011, č. 1, s. 18-19.
  článok

  článok

 4. BLEYOVÁ, Dagmar. Radomír Szabó : špecifiká riadenia brigádnikov. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1337-9151, január 2011, č. 1, s. 20-21.
  článok

  článok

 5. BLEYOVÁ, Dagmar. Ako riadiť zamestnancov vo veku svojich rodičov. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1337-9151, január 2011, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok

 6. BLEYOVÁ, Dagmar. Peter Benkovič: "Od povedaného k urobenému je veľmi ďaleko". In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1337-9151, 2011, č. 12, s. 9.
  článok

  článok

 7. BLEYOVÁ, Dagmar. Eva Jedličková: "Aj vedenie neziskovej organizácie vyžaduje podnikateľský prístup". In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1337-9151, 2011, č. 12, s. 24-25.
  článok

  článok

 8. BLEYOVÁ, Dagmar. Vyčerpávajú vás tradičné metódy projektového riadenia? In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1337-9151, 2011, č. 12, s. 26-28.
  článok

  článok

 9. BLEYOVÁ, Dagmar. Zmerajte si sily s konkurenciou : využite pri tom Porterov model piatich konkurenčných síl. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 3, s. 6-8.
  článok

  článok

 10. BLEYOVÁ, Dagmar. Ako uzavrieť obchod s veľkou spoločnosťou. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 2, s. 46-47.
  článok

  článok