Výsledky vyhľadávania

 1. GODLA, František. Motivácia žiaka v škole. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 3, s. 18-22.
  článok

  článok

 2. GODLA, František. Etika musí mať svoje miesto v škole. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1336-9849, 2015, roč. 10, č. 1, s. 6-10.
  článok

  článok

 3. GODLA, František. Proces inklúzie marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1336-9849, 2014, roč. 9, č. 3, s. 13-15.
  článok

  článok

 4. GODLA, František. Klíma školy : významný faktor rozvoja osobnosti učiteľa a žiaka. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl a školských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1336-9849, 2013, roč. 7, č. 3, s. 12-18.
  článok

  článok

 5. GODLA, František. Nová fáza realizácie národného projektu. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl a školských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1336-9849, 2012, č. 10, s. 22-25.
  článok

  článok

 6. GODLA, František. Významný príspevok k procesu inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl a školských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1336-9849, 2012, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok

 7. GODLA, František. Etika a osobnosť učiteľa : ústrednou postavou je učiteľ. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 2, s. 9-12.
  článok

  článok

 8. GODLA, František. Prečo treba vychovávať - je vychovávanie problémom? In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2009. ISSN 1336-9849, 2009, č. 3, s. 20-23.
  článok

  článok

 9. GODLA, František. Význam a úloha pedagogickej komunikácie vo výchovno-vzdelávacom procese : komunikácia determinuje napredovanie. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2009. ISSN 1336-9849, 2009, č. 12, s. 9 - 12.
  článok

  článok