Výsledky vyhľadávania

 1. Current Trends in Public Sector Research. International Conference. Current Trends in Public Sector Research : Proceedings of the 22nd International Conference : Šlapanice, [Czech Republic], 18–19 January 2018 [elektronický zdroj]. Reviewer: Lenka Slavíková. 1st Edition. Brno : Masaryk University, 2018. online 391 s. ISBN 978-80-210-8923-5. ISSN 2336-1239.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. VÁMOŠOVÁ, Monika. Micro Regions as Product of Intermunicipal Cooperation in Czech Republic and Slovakia. In Current Trends in Public Sector Research. International Conference. Current Trends in Public Sector Research : Proceedings of the 22nd International Conference : Šlapanice, [Czech Republic], 18–19 January 2018. - Brno : Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-8923-5. ISSN 2336-1239, pp. 384-391 online. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok


 3. ČERNĚNKO, Tomáš - PECIAR, Vladimír. Effectiveness of Administrative Services in Czech Republic. In Current Trends in Public Sector Research. International Conference. Current Trends in Public Sector Research : Proceedings of the 22nd International Conference : Šlapanice, [Czech Republic], 18–19 January 2018. - Brno : Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-8923-5. ISSN 2336-1239, pp. 36-43 online. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok


 4. LEŠKOVÁ, Alexandra. Assessing the Impact of Public Research Funding on Scientific Production – The Case Study of Individuals in Slovakia. In Current Trends in Public Sector Research. International Conference. Current Trends in Public Sector Research : Proceedings of the 22nd International Conference : Šlapanice, [Czech Republic], 18–19 January 2018. - Brno : Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-8923-5. ISSN 2336-1239, pp. 283-291 online. VEGA 1/0098/15.
  článok

  článok


 5. SLAVÍKOVÁ, Lenka. Environmentální či ekologická ekonomie a ekonomie zdrojů: terminologická rozvolněnost v českém výzkumu. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0572-3043, 2015, roč. 23, č. 3, s. 48-57.
  článok

  článok


 6. SLAVÍKOVÁ, Lenka - ŠÍMOVÁ, Tereza - SLAVÍK, Jan. Kvalitativně orientované metody socioekonomického výzkumu a jejich využití v ekonomii životního prostředí. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2011. ISSN 0013-3035, 2011, roč. 59, č. 8, s. 823-840.
  článok

  článok


 7. SLAVÍKOVÁ, Lenka et al. Sustainable forest management as experimental study from the Czech and Slovak Republics. In Prognostické práce : vedecký časopis. - Bratislava : Prognostický ústav SAV. ISSN 1338-3590, 2011, vol. 3, no. 4, s. 337-355. FP7-264465, SPECTRA 26240120002.
  článok

  článok


 8. SLAVÍKOVÁ, Lenka - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Elinor Ostrom - nositelka Nobelovy ceny za ekonomii a její přínos pro ekonomii životního prostředí. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010. ISSN 0032-3233, 2010, roč. 58, č. 3, s. 419-423.
  článok

  článok


 9. SLAVÍKOVÁ, Lenka. Interdisciplinární metody výzkumu klimatické změny jako příklad propojení přírodních a spoločenských věd. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010. ISSN 0572-3043, 2010, roč. 18, č. 3, s. 21-29.
  článok

  článok


 10. PAVEL, Jan - SLAVÍKOVÁ, Lenka - JÍLKOVÁ, Jiřina. Ekonomické nástroje v politice životního prostředí: drahé daně a nízká účinnost. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 2, s. 132-144.
  článok

  článok