Výsledky vyhľadávania

 1. ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Some Remarks on the Fertility Transition in Slovakia in the Early 20th Century. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2017. ISSN 1805-2991, 2017, roč. 59, č. 4, s. 287-302.
  článok

  článok

 2. TIŠLIAR, Pavol. Transformácia plodnosti na Slovensku v 19. a 20. storočí (teoretické a metodologické východiská z pohľadu historickej demografie). In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. ISSN 1210-1095, 2015, roč. 25, č. 2, s. 3-13. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0199861/Slovenska_statistika_a_demografia_2_2015.pdf>
  článok

  článok

 3. BENŽA, Mojmír et al. Národnostný atlas Slovenska. Bratislava : DAJAMA, 2015. 55 s. ISBN 978-80-8136-053-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. ŠPROCHA, Branislav - VAŇO, Boris - BLEHA, Branislav. Prognóza vývoja rodín a domácností na Slovensku do roku 2030. Recenzenti Pavol Tišliar, Dagmar Bartoňová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 128 s. [6,9 AH]. VEGA 1/0026/14. Dostupné na : <http://www.prog.sav.sk/>
 5. TIŠLIAR, Pavol. Priestorové rozmiestnenie rómskej minority na Slovensku podľa výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 1940. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1210-1095, 2011, roč. 21, č. 4, s. 3-21.
  článok

  článok

 6. ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Plodnosť žien na Slovensku v medzivojnovom období. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2010. ISSN 0011-8265, 2010, roč. 52, č. 2, s. 103-119. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0116405/180310q2.pdf>
  článok

  článok

 7. ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Vývoj sobášnosti na Slovensku v rokoch 1919-1937. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2009. ISSN 0011-8265, 2009, roč. 51, č. 1, s. 24-35. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108703/180309q1.pdf>
  článok

  článok

 8. Historica XLVII. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Vydavateľstvo UK, 2008. 265 s. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. ISBN 978-80-223-2539-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]