Výsledky vyhľadávania

 1. ÁRENDÁŠ, Peter - BUKOVEN, Ján. Turn of the month effect on the Prague stock exchange. In Finance and performance of firms in science, education and practice. International scientific conference. Finance and performance of firms in science, education and practice : proceedings of the 8th international scientific conference : april 26 - 27, 2017, Zlín, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2017. ISBN 978-80-7454-653-2, pp. 44-54 online. VEGA 1/0124/14.
  článok

  článok


 2. PAVLÁT, Vladislav. [Recenzia na prácu Analýzy na akciových trhoch]. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 3, s. 1-3. Recenzia na: Analýzy na akciových trhoch / Božena Chovancová, Peter Árendáš, Jana Kotlebová, Ctibor Pilch ; recenzovali: Vladislav Pavlát, Daniela Tkáčová. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-796-7.
  článok

  článok


 3. ÁRENDÁŠ, Peter. The CEE banking stocks, the financial crisis and the Halloween effect. - Registrovaný: Web of Science. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : proceedings of the 9th international conference on currency, banking and international finance : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4362-0, pp. 9-16. VEGA 1/0124/14.
  článok

  článok


 4. TKÁČOVÁ, Daniela. [The Halloween effect on financial markets]. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, September - Október 2017, roč. 4, č. 5, s. 1-3 online. Recenzia na: The halloween effect on financial markets / Peter Árendáš ; reviewers: Elena Gregová, Daniela Tkáčová. 1st ed. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-576-5.
  článok

  článok


 5. ÁRENDÁŠ, Peter. The Halloween effect on the agricultural commodities markets. - Registrovaný: Web of Science. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 10, s. 441-448.
  článok

  článok


 6. ÁRENDÁŠ, Peter. Výskyt halloween efektu na finančných trhoch a jeho využitie v rámci investičného procesu : habilitačná prednáška : študijný odbor: 3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 42 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4448-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]

 7. PILCH, Ctibor. [Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku]. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Júl - August 2017, roč. 4, č. 4, s. 1-3 online. Recenzia na: Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku / Peter Árendáš ... [et al.] ; recenzenti: Ľuboš Pavelka, Andrea Tirscherová. 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-663-4.
  článok

  článok


 8. TKÁČOVÁ, Daniela. [Analýzy na akciových trhoch]. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 4, s. 1-2 online. Recenzia na: Analýzy na akciových trhoch / Božena Chovancová, Peter Árendáš, Jana Kotlebová, Ctibor Pilch ; recenzovali: Vladislav Pavlát, Daniela Tkáčová. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-796-7.
  článok

  článok


 9. ÁRENDÁŠ, Peter - SLOBODNÍK, Patrik. Does the metals market follow the halloween effect pattern? In EU financial markets: current state & future perspectives (Finanční trhy zemí EU – současný stav a výhled). international conference. Financial markets: current state & future perspectives : proceedings of the 8th international conference : May 25-26, 2017, Prague, Czech republic. - Prague : Vysoká škola finanční a správní, 2017. ISBN 978-80-7408-159-0, pp. 9-16. VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok


 10. ÁRENDÁŠ, Peter. Investing in global financial markets, utilizing the Halloween effect: the case of the exchange traded funds. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 1, pp. 61-68 online. VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok