Výsledky vyhľadávania

 1. BIELOPOTOCKÁ, Radoslava. Analýza kriminality v Slovenskej republike od roku 1989 : bakalárska práca. Školiteľ: Arne Cakl. Bratislava, 2013. 48 s.
  kniha

  kniha


 2. PLEVKOVÁ, Monika. Analýza vybraných charakteristík vývoja obyvateľstva SR za roky 1960 - 2010 : bakalárska práca. Školiteľ: Arne Cakl. Bratislava, 2012. 76 s.
  kniha

  kniha


 3. BENKO, Ladislav. Prognóza systémových dávok nemocenského poistenia v SR za roky 1995 - 2011 : bakalárska práca. Školiteľ: Arne Cakl. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha


 4. PANGRÁCOVÁ - ZDOLINSKÁ, Jana. Analýza miery zamestnanosti SR v rokoch 1994 - 2011 : bakalárska práca. Školiteľ: Arne Cakl. Bratislava, 2012. 61 s.
  kniha

  kniha


 5. DANIŠOVÁ, Erika. Analýza miery nezamestnanosti SR v rokoch 1994 - 2011 : bakalárska práca. Školiteľ: Arne Cakl. Bratislava, 2012. 42 s.
  kniha

  kniha


 6. CAKL, Arne. Arch/Garch modely. In Štatistické metódy v ekonómii : [abstrakty] : 6. odborný seminár : Trenčianske Teplice 27. - 29. 6. 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3499-4, s. 7-8. IGPM 2317123.
  článok

  článok


 7. CAKL, Arne. Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky. In Mladá veda AIESA 2012 – Participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [príspevkov] : VIII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. : Bratislava 9. novembra 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3546-5, s. [1-7].
  článok

  článok


 8. GOMBALA, Andrej. Tvorba hrubého domáceho produktu a jeho zložiek : bakalárska práca. Školiteľ: Arne Cakl. Bratislava, 2011. 56 s.
  kniha

  kniha


 9. MAHUTOVÁ, Daniela. Analýza vybraného fondu dôchodkového zabezpečenia : bakalárska práca. Školiteľ: Arne Cakl. Bratislava, 2011. 44 s.
  kniha

  kniha


 10. PIKULIAKOVÁ, Katarína. Modelovanie a prognózovanie vývoja inflácie v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Arne Cakl. Bratislava, 2011. 38 s.
  kniha

  kniha