Výsledky vyhľadávania

 1. KUDLA, Martin. Návrh simulačného modelu krátkodobého finančného plánu pre výrobu biopaliva FAME : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Polednáková. Bratislava, 2011. 109 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. KUDLA, Martin. Majetok v účtovníctve podnikateľského subjektu : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Szászová. Bratislava, 2011. 68 s.
  kniha

  kniha

 3. KUDLA, Martin. Analyzovanie využitia biopalív s prihliadnutím na daňové a nákladové úspory. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5.
  článok

  článok

 4. KUDLA, Martin. Možnosti použitia umelých neurónových sietí v ekonómii a manažmente : bakalárska práca. Škol. Jozef Fecenko. Bratislava, 2009. 29 s.
  kniha

  kniha

 5. KUDLA, Martin. Výber vhodných ukazovateľov finančnej perspektívy v rámci Balanced Scorecard. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of Business Management, University of Economics, Bratislava. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1336-3301, 2009, roč. 6, č. 1, s. 88-95.
  článok

  článok

 6. KUDLA, Martin. Balanced Scorecard ako systém pre meranie a riadenie výkonnosti podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku II. : vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu (pri príležitosti 55. výročia vzniku fakulty). - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2008. ISBN 978-80-225-2628-9, s. 1-7.
  článok

  článok

 7. KUDLA, Martin. Daňové úľavy pri zavádzaní biopalív v SR a v EÚ. In Ekonomika, financie a manažment podniku I. : vedecká konferencia doktorandov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2007. ISBN 978-80-225-2417-9.
  článok

  článok