Výsledky vyhľadávania

  1. KUPKOVÁ, Anna. Vlastné imanie v účtovníctve podnikateľských subjektov : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Szászová. Bratislava, 2011. 60 s.
    kniha

    kniha


  2. KUPKOVÁ, Anna. Účtovanie zmien základného imania v podnikateľských subjektoch : bakalárska práca. Škol. Sylvia Kastlerová. Bratislava, 2009. 33 s.
    kniha

    kniha