Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 189  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0027696^"
 1. VUČETIĆ, Miljan et al. Financial Literacy and Psychological Disaster Preparedness: Applicability of Approach Based on Fuzzy Functional Dependencies. - Registrovaný: Scopus. In Information Processing & Management : An International Journal. - Oxford : ELSEVIER. ISSN 0306-4573, 2022, vol. 59, no. 2, pp. 1-12 online. VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 2. BROKEŠOVÁ, Zuzana - DECK, Cary - PÉLIOVÁ, Jana. Pull-To-Center Is Not Just for Newsvendors. - Registrovaný: Scopus. In Plos One. - San Francisco : Public Library of Science. ISSN 1932-6203, 2022, vol. 17, no. 2, pp. 1-16 online. APVV-15-0322, VEGA 1/0827/18, VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 3. ZADŽOROVÁ, Patrícia. Analýza využívania rôznych distribučných kanálov v poisťovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2021. 54 s.
  kniha

  kniha

 4. KUBIŠ, Peter. Ekonomický rast a rozvoj poistného trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2021. 54 s.
  kniha

  kniha

 5. SZABÓ, Attila. Analýza vzťahu štruktúry a výkonnosti poistného trhu : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2021. 59 s.
  kniha

  kniha

 6. KLUBNÍKOVÁ, Michaela. Príspevok poistenia k rozvoju spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2021. 76 s.
  kniha

  kniha

 7. SLOBODNÍK, Branislav. Postavenie spotrebiteľa na poistnom trhu a jeho ochrana : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2021. 79 s.
  kniha

  kniha

 8. KAMZÍK, Maroš. Vplyv kognitívnych schopností na dopyt po poistení : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2021. 51 s.
  kniha

  kniha

 9. TRNKOVÁ, Nikola - BROKEŠOVÁ, Zuzana. Life Insurance and Precautionary Savings. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 149-155. VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 10. ONDRUŠKA, Tomáš - PASTORÁKOVÁ, Erika - BROKEŠOVÁ, Zuzana. Determinants of Individual Life-Related Insurance Consumption: The Case of the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 8, s. 846-863 online. VEGA 1/0466/19, KEGA 015EU-4/2020.
  článok

  článok