Výsledky vyhľadávania

 1. KUBICOVÁ, Jana - DARMO, Martin. Citlivostná analýza vpyvu zdanenia dividend na prílev priamych zahraničných investícií. In MEKON : the CD of participant's reviewed papers from 14th International conference MEKON 2012; february 1 - 2, 2012 Ostrava [elektronický zdroj]. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2552-6, s. [1-10]. VEGA 1/0792/10.
  článok

  článok


 2. GUŇOVSKÝ, Radoslav. Politika zmeny klímy v Európskej únií : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Darmo. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha


 3. BENIKOVSKÁ, Rozália. Environmentálne daňové reformy vo vybraných krajinách : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Darmo. Bratislava, 2012. 49 s.
  kniha

  kniha


 4. CVIKOVÁ, Zuzana. Možnosti financovania obnoviteľných zdrojov energií v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Darmo. Bratislava, 2012. 45 s.
  kniha

  kniha


 5. SABOLOVÁ, Lenka. Zelený ekonomický rast : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Darmo. Bratislava, 2012. 40 s.
  kniha

  kniha


 6. ADAMOVÁ, Diana. Trvalo udržateľný rozvoj v Európskej únií : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Darmo. Bratislava, 2012. 38 s.
  kniha

  kniha


 7. GULÁŠ, Radoslav. Životné prostredie a medzinárodný obchod : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Darmo. Bratislava, 2012. 52 s.
  kniha

  kniha


 8. DARMO, Martin. Daň z energií a jej dopad na konkurencieschopnosť SR : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2012. 120 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. DARMO, Martin - KUBICOVÁ, Jana. Analýza indikátorov konkurencieschopnosti v Slovenskej republike. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové, 12.-16.12.2011 [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2, s. 1276-1285.
  článok

  článok


 10. KOLNÍKOVÁ, Lýdia. Využitie ekonomických nástrojov na riešenie problému zmeny klímy : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Darmo. Bratislava, 2011. 38 s.
  kniha

  kniha