Výsledky vyhľadávania

 1. GUŇOVSKÝ, Radoslav. Politika zmeny klímy v Európskej únií : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Darmo. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha


 2. BENIKOVSKÁ, Rozália. Environmentálne daňové reformy vo vybraných krajinách : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Darmo. Bratislava, 2012. 49 s.
  kniha

  kniha


 3. CVIKOVÁ, Zuzana. Možnosti financovania obnoviteľných zdrojov energií v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Darmo. Bratislava, 2012. 45 s.
  kniha

  kniha


 4. SABOLOVÁ, Lenka. Zelený ekonomický rast : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Darmo. Bratislava, 2012. 40 s.
  kniha

  kniha


 5. ADAMOVÁ, Diana. Trvalo udržateľný rozvoj v Európskej únií : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Darmo. Bratislava, 2012. 38 s.
  kniha

  kniha


 6. GULÁŠ, Radoslav. Životné prostredie a medzinárodný obchod : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Darmo. Bratislava, 2012. 52 s.
  kniha

  kniha


 7. KUBICOVÁ, Jana - DARMO, Martin. Citlivostná analýza vpyvu zdanenia dividend na prílev priamych zahraničných investícií. In MEKON : the CD of participant's reviewed papers from 14th International conference MEKON 2012; february 1 - 2, 2012 Ostrava. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2552-6, s. [1-10]. VEGA 1/0792/10.
  článok

  článok


 8. DARMO, Martin. Daň z energií a jej dopad na konkurencieschopnosť SR : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2012. 120 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. KOLNÍKOVÁ, Lýdia. Využitie ekonomických nástrojov na riešenie problému zmeny klímy : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Darmo. Bratislava, 2011. 38 s.
  kniha

  kniha


 10. MAREK, Tomáš. Charakteristika európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Darmo. Bratislava, 2011. 48 s.
  kniha

  kniha