Výsledky vyhľadávania

  1. KAZÁRIK, Radovan. Systémy hromadnej obsluhy : diplomová práca. Školiteľ: Marian Reiff. Bratislava, 2011. 60 s.
    kniha

    kniha

  2. KAZÁRIK, Radovan. Využitie umelých premenných v ekonometrickom modelovaní : bakalárska práca. Škol. Martin Lukáčik. Bratislava, 2009. 31 s.
    kniha

    kniha