Výsledky vyhľadávania

 1. TURSKÁ, Eva. Komparatívna analýza súčasných možností obstarania dlhodobého hmotného majetku. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2012. ISSN 1336-3514, 2012, roč. 10, č. 2, s. 185-188.
  článok

  článok

 2. TURSKÁ, Eva. Komparatívna analýza súčasných možností obstarania dlhodobého hmotného majetku : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Baštincová. Bratislava, 2012. 120 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. NOVOSADOVÁ, Lenka. Dlhodobý hmotný majetok vytváraný vlastnou činnosťou - ekonomické a účtovné dôsledky : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Turská. Bratislava, 2012. 39 s.
  kniha

  kniha

 4. MALECOVÁ, Veronika. Účtovná závierka v SR ako zdroj informácií o dlhodobom hmotnom majetku : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Turská. Bratislava, 2012. 40 s.
  kniha

  kniha

 5. LAGINOVÁ, Veronika. Obstarávanie dlhodobého hmotného majetku prostredníctvom dotácií : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Turská. Bratislava, 2012. 44 s.
  kniha

  kniha

 6. ILDŽA, Miroslav. Základné východiská oceňovania dlhodobého hmotného majetku podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Turská. Bratislava, 2012. 43 s.
  kniha

  kniha

 7. ZÁHORCOVÁ, Katarína. Dlhodobý hmotný majetok určený na podnikateľskú činnosť v účtovníctve podnikateľských subjektov : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Turská. Bratislava, 2012. 41 s.
  kniha

  kniha

 8. STOJKA, Erik. Spôsoby obstarávania dlhodobého hmotného majetku a ich vplyv na finančnú situáciu účtovných jednotiek : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Turská. Bratislava, 2012. 45 s.
  kniha

  kniha

 9. KLOKNEROVÁ, Radka. Komparatívna analýza obstarávania dlhodobého hmotného majetku prostredníctvom úveru a lízingu : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Turská. Bratislava, 2012. 41 s.
  kniha

  kniha

 10. HARÁROVÁ, Helena. Účtovné a daňové dôsledky tvorby a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Turská. Bratislava, 2012. 38 s.
  kniha

  kniha