Výsledky vyhľadávania

 1. OSLANCOVÁ, Iveta. Implementácia spoločenskej zodpovednosti v podnikaní : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Vlkoláčková. Bratislava, 2012. 43 s.
  kniha

  kniha

 2. MIŠŤÚRIKOVÁ, Eva. Uplatnenie spoločenskej zodpovednosti v oblasti audítorstva v praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Vlkoláčková. Bratislava, 2012. 38 s.
  kniha

  kniha

 3. GÁLOVÁ, Gabriela. Uplatnenie spoločenskej zodpovednosti v oblasti poisťovníctva v praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Vlkoláčková. Bratislava, 2012. 41 s.
  kniha

  kniha

 4. VLKOLÁČKOVÁ, Miroslava. Etika účtovného odborníka vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2012. ISSN 1336-3514, 2012, roč. 10, č. 2, s. 189-193.
  článok

  článok

 5. VLKOLÁČKOVÁ, Miroslava. Etika účtovného odborníka vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti : dizertačná práca. Školiteľ: Jana Hvoždarová. Bratislava, 2012. 148 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. WOŽNIAK, Gabriel. Výročné správy spoločensky zodpovedných podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Vlkoláčková. Bratislava, 2012. 40 s.
  kniha

  kniha

 7. KISSOVÁ, Katarína. Uplatnenie spoločenskej zodpovednosti v oblasti bankovníctva v praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Vlkoláčková. Bratislava, 2012. 42 s.
  kniha

  kniha

 8. FÁBIKOVÁ, Lucia. Sociálny audit ako nástroj na zabezpečenie dodržiavania záväzkov podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Vlkoláčková. Bratislava, 2012. 41 s.
  kniha

  kniha

 9. NÁSADOVÁ, Tatiana. Uplatnenie spoločenskej zodpovednosti v oblasti účtovníctva v praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Vlkoláčková. Bratislava, 2012. 38 s.
  kniha

  kniha

 10. KOMAČKOVÁ, Veronika. Spoločenská zodpovednosť v oblasti poisťovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Vlkoláčková. Bratislava, 2012. 41 s.
  kniha

  kniha