Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČ, Miroslav. Integrácia analýzy rizika do finančného riadenia podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2013. 99 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. BOSÁK, Martin - LUKÁČ, Miroslav. Poplatok za komunálne odpady. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2013. ISSN 1335-7808, 2013, roč. 13, č. 11, s. 27-30.
  článok

  článok

 3. LUKÁČ, Miroslav. Výška poplatku za nakladanie s odpadom v rôznych regiónoch Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2013. 86 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. GIRGOŠKO, Štefan. Zhodnotenie finančnej situácie vybranej poisťovne : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Lukáč. Košice, 2013. 48 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. LUKÁČ, Miroslav. Metódy stanovenia Cash-Flow-at-Risk. In SEMAFOR 2011 : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Košice, 6.-7. október 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3264-8, s. 1-9. VEGA 1/0121/10.
  článok

  článok

 6. LUKÁČ, Miroslav - KAFKOVÁ, Eva. Zhodnotenie finančnej situácie Českej podnikateľskej pojišťovny, a.s. Vienna Insurance Group v období 2003-2010. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2011. ISSN 1212-415X, 2011, č. 2, s. 110-118.
  článok

  článok

 7. LUKÁČ, Miroslav. Cash-flow-at-risk: metódy stanovenia a ich prednosti a nedostatky. In Trendy v podnikání 2011 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 30. 11. - 1. 12. 2011. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN 978-80-261-0051-5, s. [1-6].
  článok

  článok

 8. LUKÁČ, Miroslav. Manažment rizika prostredníctvom Cash-flow-at-risk a Earnings-at-risk. In Enterprise risk management: záchranný model na budovanie dlhodobej konkurencieschopnosti podnikov : zborník vedeckých prác : vedecký seminár k riešeniu projektu VEGA 1/0121/10 konaný pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku : Košice 11.11.2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3342-3, s. 28-37.
  článok

  článok

 9. SABOLOVÁ, Lea. Využitie simulácie Monte Carlo v riadiacom procese : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Lukáč. Košice, 2011. 70 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. KOPČÁKOVÁ, Lucia. Aplikácia metód analýzy rizika vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Lukáč. Košice, 2011. 49 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha