Výsledky vyhľadávania

 1. ANDREJKOVIČ, Marek et al. Poistenie podnikateľských subjektov ako nevyhnutná súčasť strategického riadenia v období dlhovej krízy : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0519/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2015. 1. vyd. Košice, 2015. 12 s. VEGA 1/0519/12.

 2. BIROŠČÁKOVÁ, Renáta. Nezamestnanosť ako trvalý problém regiónu Spiš : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Hudák. Košice, 2013. 72 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. KAFKOVÁ, Eva - HUDÁK, Igor. The Calculation of the output gap in the machinery sector of the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In European financial systems 2013 : proceedings of the 10th International scientific conference : 10-11 June 2013 Telč, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2013. ISBN 978-80-210-6294-8, s. 147-152 [online]. Dostupné na : <http://is.muni.cz/do/econ/soubory/konference/efs/Sbornik_2013.pdf>
  článok

  článok


 4. HUDÁK, Igor - KAFKOVÁ, Eva - BRIČOVÁ, Zuzana. Technical efficiency of small and medium sized enterprises in machinery sector of the Slovak Republic. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2013. ISSN 1728-6239, 2013, no. 11-12, pp. 62-66 online.
  článok

  článok


 5. HUDÁK, Igor. Zhodnotenie efektívnosti vybraných podnikov strojárskeho odvetvia : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2013. 112 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. HUDÁK, Igor - KAFKOVÁ, Eva. Determination of the general value of selected engineering enterprises. - Registrovaný: Web of Science. In European financial systems 2012 : international scientific conference, 21st and 22nd June 2012, Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2012. ISBN 978-80-210-5940-5, s. 62-66.
  článok

  článok


 7. FEDORIŠIN, Tomáš. Vplyv finančnej krízy na vývoj bankovníctva vo vybraných krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Hudák. Košice, 2012. 50 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. FRANKO, Miloš. Diagnostika životného cyklu vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Hudák. Košice, 2012. 72 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. DROZDOVÁ, Zuzana. Možnosti optimálneho krytia rizík podnikateľských subjektov : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Hudák. Košice, 2012. 51 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. HUDÁK, Igor. Výkonnosť vybraných podnikov odvetvia strojárstva Slovenskej republiky v období 2006-2010. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2012. ISSN 1335-9746, 2012, roč. 11, č. 24, s. 105-119.
  článok

  článok