Výsledky vyhľadávania

  1. BARTOŠOVÁ, Daniela. Zamestnanosť žien v EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Stanislava Veselovská. Bratislava, 2011. 65 s.
    kniha

    kniha

  2. BARTOŠOVÁ, Daniela. Zdroje financovania investícií v podnikateľskej sfére : bakalárska práca. Škol. Jana Vorlíčková. Bratislava, 2009. 45 s.
    kniha

    kniha