Výsledky vyhľadávania

  1. JAROŠOVÁ, Valéria. Poľnohospodárska politika Bulharska a Rumunska ako členov EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Stanislava Veselovská. Bratislava, 2011. 79 s.
    kniha

    kniha

  2. JAROŠOVÁ, Valéria. Príprava a zabezpečenie verejných prác v SR : bakalárska práca. Škol. Jana Vorlíčková. Bratislava, 2009. 37 s.
    kniha

    kniha