Výsledky vyhľadávania

  1. LEBWOHL, Tomáš. Vplyv hospodárskej krízy na zamestnanosť a na trh práce : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2011. 68 s.
    kniha

    kniha

  2. LEBWOHL, Tomáš. Charakteristika základných oblastí sociálnej politiky po vstupe do EÚ : bakalárska práca. Škol. Martin Lábaj. Bratislava, 2009. 43 s.
    kniha

    kniha