Výsledky vyhľadávania

  1. SÁLUSOVÁ, Ľubica. Kvalita života v znalostne orientovanej ekonomike : diplomová práca. Školiteľ:Vieroslava Holková. Bratislava, 2011. 83 s.
    kniha

    kniha

  2. SÁLUSOVÁ, Ľubica. Ľudský potenciál a jeho využívanie v nových ekonomických podmienkach SR : bakalárska práca. Škol. Vieroslava Holková. Bratislava, 2009. 48 s.
    kniha

    kniha