Výsledky vyhľadávania

  1. ŠENKÁROVÁ, Nina. Bytová politika Slovenskej republiky a jej komparácia s vybranými krajinami EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Peter Sika. Bratislava, 2011. 82 s.
    kniha

    kniha

  2. ŠENKÁROVÁ, Nina. Hypotekárne úvery ako forma financovania bytovej politiky v SR : bakalárska práca. Škol. Jarmila Vidová. Bratislava, 2009. 48 s.
    kniha

    kniha