Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 27  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0029232^"
 1. GIRGOŠKOVÁ, Mária. Vplyv rastových investičných stratégií na výkonnosť vybraného odvetvia : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2013. 93 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. MIHÁLIKOVÁ, Henrieta. Analýza nefinančných ukazovateľov výkonnosti v spoločnosti Blika, s. r. o : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Girgošková. Košice, 2012. 46 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. HUTAJOVÁ, Lenka. Analýza výkonnosti vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Girgošková. Košice, 2012. 51 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. SEMANOVÁ, Jana. Marketingová komunikácia a budovanie vzťahov s odberateľmi : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Girgošková. Košice, 2012. 53 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. ČEHEĽOVÁ, Ľudmila. Analýza výkonnosti vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Girgošková. Košice, 2012. 66 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. GIRGOŠKOVÁ, Mária - ROMANOVÁ, Daniela. Forecasting and its present trends in business environment. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2011. ISSN 1337-6020, 2011, roč. 4, č. 1, s. 59-66.
  článok

  článok

 7. ANDREJOVSKÝ, Pavol et al. Obnoviteľné zdroje energie – energetická efektivnost - projekt ENER SUPPLY. In SEMAFOR 2011 : zborník abstraktov : Košice, 6.-7. október 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3262-4, [S. 1].
  článok

  článok

 8. GIRGOŠKOVÁ, Mária - MILČEVIČOVÁ, Edita. Prínosy a bariéry znalostného manažmentu. In Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie : zborník príspevkov III. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 19. a 20. apríla 2011, Poprad. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. ISBN 978-80-8084-766-1, s. 354-362.
  článok

  článok

 9. ANDREJOVSKÝ, Pavol et al. Local energetics and energy potential in municipality of Košice. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2011. ISSN 1337-6020, 2011, roč. 4, č. 2, s. 14-23.
  článok

  článok

 10. ROMANOVÁ, Daniela - GIRGOŠKOVÁ, Mária. Nové aspekty výrobných faktorov v súčasnej ekonomike. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2011. ISSN 1336-4103, 2011, roč. 9, č. 1-2, s. 95-102.
  článok

  článok