Výsledky vyhľadávania

  1. DUNÁROVÁ, Elena. Trendy a smery rozvoja personálneho poradenstva : diplomová práca. Školiteľ: Monika Matušovičová. Bratislava, 2011. 94 s.
    kniha

    kniha

  2. DUNÁROVÁ, Elena. Osobnosť manažéra ako nástroj pracovnej motivácie : bakalárska práca. Škol. Monika Matušovičová. Bratislava, 2009. 49 s.
    kniha

    kniha