Výsledky vyhľadávania

 1. ARBE, Tatiana. Výskum a inovácie v SR v číslach. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 3, s. 3-8. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0186415/fss0314.pdf>
  článok

  článok

 2. ARBE, Tatiana. Ako z krízy - potreba skvalitnenia inovácií. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISSN 1336-7420, 2012, roč. 8, č. 4, s. 3-8. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0152760/fss0412.pdf>
  článok

  článok

 3. ARBE, Tatiana. Podpora inovatívnosti malých a stredných podnikov v Európskej únii a v Slovenskej republike. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISSN 1336-7420, 2012, roč. 8, č. 6, s. 3-8. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0163376/fss0612.pdf>
  článok

  článok

 4. ARBE, Tatiana. Analýza inovácií procesu a porovnanie konkurencieschopnosti firiem. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 5, s. 8-13. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0142343/fss0511.pdf>
  článok

  článok

 5. ARBE, Tatiana. Konkurencieschopnosť neinovujúcich a inovujúcich firiem v marketingových inováciách. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 7, s. 2-5. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0144838/fss0711.pdf>
  článok

  článok

 6. ARBE, Tatiana. Vplyv inovácií služieb na konkurencieschopnosť firiem. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 4, s. 2-6. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0142342/fss0411.pdf>
  článok

  článok

 7. ARBE, Tatiana. Inovácie a konkurencieschopnosť firiem riadenie inovácií na úrovni firmy, SR a EÚ. In Ekonomika a manažment podnikov 2010 : medzinárodná vedecká konferencia : 5.-6. október 2010, Zvolen : [zborník]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010. ISBN 978-80-228-2150-6, s. 160-167. VEGA 1/0536/10.
  článok

  článok

 8. ARBE, Tatiana. Slovenské inovatívne podniky a regionálna štruktúra ich trhov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 12-14. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
  článok

  článok

 9. ARBE, Tatiana. Vývoj koncentrácie bežných výdavkov na výskum a vývoj v krajoch SR. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 3, s. 105-111. VEGA 1/0536/10. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114332/fss0310.pdf>
  článok

  článok

 10. ARBE, Tatiana. Aktivity slovenských firiem v oblasti práv duševného vlastníctva - zdoje informácií a spolupráca pri inovačných aktivitách. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 6, s. 7-10. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0124135/fss0610.pdf>
  článok

  článok