Výsledky vyhľadávania

 1. POLGÁR, Michal. Kultúrna dimenzia prezentácie štátu v zahraničí so zreteľom na obdobie predsedníckej funkcie štátu v EÚ : dizertačná práca. Školiteľ: Marta Zágoršeková. Bratislava, 2016. 155 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. PALLOVÁ, Barbora. Mercosur ako súčasť nástrojov ekonomickej diplomacie Venezuely : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Polgár. Bratislava, 2014. 61 s.
  kniha

  kniha

 3. GOTTSCHALLOVÁ, Nina. Španielsko ako kľúčový aktér v rozvoji vzťahov Európskej únie a Latinskej Ameriky : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Polgár. Bratislava, 2014. 47 s.
  kniha

  kniha

 4. HRAŠNOVÁ, Katarína. Úloha športovej diplomacie ako súčasti prezentácie štátu v zahraničí na príklade olympijského hnutia : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Polgár. Bratislava, 2014. 43 s.
  kniha

  kniha

 5. RYBÁR, Marek. Kultúrna diplomacia na príklade Slovenského domu na LOH Londýn 2012 : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Polgár. Bratislava, 2014. 46 s.
  kniha

  kniha

 6. BRUNOVÁ, Nikoleta. Postavenie žien v diplomacii vybraných štátov Latinskej Ameriky : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Polgár. Bratislava, 2014. 55 s.
  kniha

  kniha

 7. POLGÁR, Michal. Economic diplomacy of Slovakia in times of current economic crisis. In International journal of diplomacy and economy. - Olney, UK : Inderscience publishers, 2014. ISSN 2049-0887, 2014, vol. 2, no. 3, pp. 185-201.
  článok

  článok

 8. POLGÁR, Michal. K všeobecnému teoretickému diškurzu o ekonomickej diplomacii. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2013 : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ekonomická univerzita v Bratislave, 31. máj 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3659-2, s. 412-419, CD-ROM.
  článok

  článok

 9. ŠMATLÁKOVÁ, Ľubica. Prezentácia štátu v zahraničí : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Polgár. Bratislava, 2013. 43 s.
  kniha

  kniha

 10. SCHRANCOVÁ, Andrea. Verejná diplomacia na príklade hispanofónnych štátov : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Polgár. Bratislava, 2013. 33 s.
  kniha

  kniha