Výsledky vyhľadávania

  1. ŠABÍKOVÁ, Sylvia. Rozhodcovské konanie v medzinárodnom práve súkromnom : diplomová práca. Školiteľ: Halina Martyniv. Bratislava, 2011. 72 s.
    kniha

    kniha

  2. ŠABÍKOVÁ, Sylvia. Zavedenie eura na Slovensku : bakalárska práca. Škol. Zuzana Kálmanová. Bratislava, 2009. 34 s.
    kniha

    kniha