Výsledky vyhľadávania

  1. MOLČANOVÁ, Eva. Komparácia poznatkovo intenzívnych služieb v severských krajinách Európy : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2011. 60 s.
    kniha

    kniha

  2. MOLČANOVÁ, Eva. Marketingová komunikácia ako nástroj podpory rozvoja cestovného ruchu v regióne Orava : bakalárska práca. Škol. Dana Vokounová. Bratislava, 2009. 50 s.
    kniha

    kniha