Výsledky vyhľadávania

 1. RÜDRICH, Nils Karsten. Wertorientierte strategische Steuerung mit der Balanced Scorecard : ein integrierter Ansatz zur wertsteigernden Unternehmensführung : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2011. 262 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. RÜDRICH, Nils Karsten. Methodische verknüpfung von strategischen zielen der einzelnen balanced scorecard perspektiven mit der unternehmenstrategie. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-3738-5, s. 400-405.
  článok

  článok

 3. RÜDRICH, Nils Karsten. Die Ausgestaltung des Zielsystems der Unternehmung. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1.
  článok

  článok