Výsledky vyhľadávania

  1. GEJDOŠOVÁ, Mária. Vplyv daňových a účtovných odpisov na daň z príjmov FO : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2011. 66 s.
    kniha

    kniha

  2. GEJDOŠOVÁ, Mária. Hodnotenie rizík priamych zahraničných investícií : bakalárska práca. Škol. Martin Chorvatovič. Bratislava, 2009. 34 s.
    kniha

    kniha