Výsledky vyhľadávania

 1. CABADAJOVÁ, Mária. Ochrana klienta na finančnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Töröková. Bratislava, 2015. 41 s.
  kniha

  kniha

 2. UŠÁKOVÁ, Katarína. Bankové poplatky v podmienkach SR : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Töröková. Bratislava, 2015. 30 s.
  kniha

  kniha

 3. FOLTÁN, František - TÖRÖKOVÁ, Zuzana. Modelovanie rozdelenia miezd zamestnancov pomocou zmesi viacerých rozdelení. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4078-0, s. 170-177 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. ŠTURC, Boris - TÖRÖKOVÁ, Zuzana - PILCH, Ctibor. K některým otázkam časové hodnoty prodejních opcí. - Registrovaný: Web of Science. In Hradecké ekonomické dny 2014. Mezinárodní vědecká konference. Hradecké ekonomické dny 2014 : ekonomický rozvoj a management regionů : sborník recenzovaných příspěvků, mezinárodní vědecká konference, Hradec Králové, 4. a 5. února 2014. - Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, s. 317-321. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 5. OBORILOVÁ, Sláva. Produktové trendy v bankovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Töröková. Bratislava, 2014. 38 s.
  kniha

  kniha

 6. PILCHOVÁ, Lenka. Možnosti financovania nehnuteľnosti v zahraničí pre občanov SR : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Töröková. Bratislava, 2014. 51 s.
  kniha

  kniha

 7. KOVÁCSOVÁ, Orsolya. Možnosti financovania majetku prostredníctvom lízingu alebo úveru : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Töröková. Bratislava, 2014. 33 s.
  kniha

  kniha

 8. PLANČÍKOVÁ, Alexandra. Bankové produkty pre deti a mládež : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Töröková. Bratislava, 2014. 40 s.
  kniha

  kniha

 9. CHOVANOVÁ, Ivana. Bankové produkty pre retailových klientov : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Töröková. Bratislava, 2014. 54 s.
  kniha

  kniha

 10. VRAVNÍK, Ján. Trh stavebného sporenia na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Töröková. Bratislava, 2014. 53 s.
  kniha

  kniha