Výsledky vyhľadávania

 1. ČIZMADIOVÁ, Kristína. Problémy modernej diplomacie. In Prognózy vývoje naší civilizace ve 21. století : V. mezinárodní vědecká studentská konference, Kroměříž, 31. března 2011 : sborník. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2011. ISBN 978-80-7314-237-6, s. 343-347. VEGA 1/0803/10. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 2. MARKOVÁ, Michaela. Diplomatické rokovanie v Číne a na blízkom východe : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Čižmadiová. Bratislava, 2011. 50 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠOBÁŇOVÁ, Michaela. Diplomatické rokovania v EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Čizmadiová. Bratislava, 2011. 44 s.
  kniha

  kniha

 4. ČIZMADIOVÁ, Kristína. Vzťahový marketing v MSP. In Marketing a obchod 2011 : vplyv volatility a interdependencie v svetovom hospodárstve na marketing a obchod. - Zvolen : Bratia Sabovci, [2011]. ISBN 978-80-89241-41-5, s. 68-71.
  článok

  článok

 5. KNAPIK, Peter - ČIZMADIOVÁ, Kristína. Ekonomická dimenzia diplomacie - starý/nový fenomén. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2011 : nové fenomény v globalizujúcom sa svetovom hospodárstve a ich vplyv na slovenskú a českú ekonomiku. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2011. ISBN 978-80-225-3195-5, s. 161-167. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 6. ČIZMADIOVÁ, Kristína. Ekonomická dimenzia diplomacie, marketingová politika a jej vplyv na prekonávanie dôsledkov finančnej krízy v malých a stredných podnikoch. In Alternatívne riešenia vo sfére medzinárodného marketingu : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA č. 1/0803/10 Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV na roky 2010-2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3297-6, s. 31-41.
  článok

  článok

 7. ČIZMADIOVÁ, Kristína - SIEGL KNIEŽOVÁ, Ivana. Is the world threatened by another crisis? In MERKÚR 2011 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy: Bratislava, 9. november 2011. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3295-2, s. 49-53. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 8. KLIMEKOVÁ, Veronika. Diplomatické rokovania v USA : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Čižmadiová. Bratislava, 2011. 43 s.
  kniha

  kniha

 9. FEJKOVÁ, Jana. Vývoj diplomatických rokovaní, trendy, nové formy rokovaní : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Čižmadiová. Bratislava, 2011. 56 s.
  kniha

  kniha

 10. GÜRTLER, Ervín. Diplomatické rokovania na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Čižmadiová. Bratislava, 2011. 53 s.
  kniha

  kniha