Výsledky vyhľadávania

 1. FURDOVÁ, Lucia - ŠPROCHOVÁ, Lenka. Environmental aspects of corporate strategy. In Central and Eastern Europe in the changing business environment. International scientific conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings : 15th international scientific conference : Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia, 29th may 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4085-8, s. 60-70. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok

 2. MAJZLÍK, Radovan. Importance of logistics for the pharmaceutical industry : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Furdová. Bratislava, 2015. 69 s.
  kniha

  kniha

 3. BIŇASOVÁ, Gabriela. Európska podpora pre sektor dopravy : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Furdová. Bratislava, 2015. 83 s.
  kniha

  kniha

 4. ENCINGER, Thomas. Cestná nákladná preprava a zodpovednosť dopravcu : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Furdová. Bratislava, 2015. 48 s.
  kniha

  kniha

 5. TONKOVIČOVÁ, Michaela. Logistickí partneri a ich postavenie v medzinárodnom obchode : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Furdová. Bratislava, 2015. 43 s.
  kniha

  kniha

 6. KONEČNÝ, Viktor. Špecifiká prepravy nebezpečného tovaru : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Furdová. Bratislava, 2015. 54 s.
  kniha

  kniha

 7. KNOTKOVÁ, Monika. Medzinárodná železničná nákladná preprava a potenciál jej rozvoja : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Furdová. Bratislava, 2015. 51 s.
  kniha

  kniha

 8. FURDOVÁ, Lucia - MAJZLÍK, Radovan. Pharmaceutical distribution logistics and parallel trade. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2015 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4114-5, s. 82-89. VEGA 1/0391/13:.
  článok

  článok

 9. FURDOVÁ, Lucia - HANSENOVÁ, Heda. Medzinárodná preprava, zasielateľstvo a logistika: manažment obchodných operácií. Recenzenti: Elena Kašťáková, Vladimír Janúšek. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 128 s. [6,96 AH]. ISBN 978-80-225-4127-5. [Počet ex. : 13, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 10. STEINHAUSER, Dušan. [Riadenie rizík v medzinárodnom obchode: Manažment hodnoty a rizika v globálnom podnikateľskom prostredí]. In Dlhová kríza v eurozóne - analýza súvislostí a hľadanie riešení : zborník vedeckých statí riešiteľov projektov VEGA 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4027-8, s. 99-100 CD-ROM. Recenzia na: Riadenie rizík v medzinárodnom obchode / Erika Mária Jamborová, Lucia Furdová, Ľuboš Pavelka ; recenzenti: Peter Knapik, Ignác Olexík. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3727-8.
  článok

  článok