Výsledky vyhľadávania

  1. HORVÁTHOVÁ, Timea. Oceňovanie, účtovanie a vykazovanie zmien vlastníckych transakcií v spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2011. 60 s.
    kniha

    kniha

  2. HORVÁTHOVÁ, Timea. Harmonizácia účtovníctva v medzinárodných rozmeroch : bakalárska práca. Škol. Vladimír Surový. Bratislava, 2009. 30 s.
    kniha

    kniha