Výsledky vyhľadávania

 1. MICHALIČKOVÁ, Lenka. Aktívna politika trhu práce v období hospodárskej krízy. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-10]. VEGA č. 1/041/09.
  článok

  článok

 2. MICHALIČKOVÁ, Lenka. Pohľad na trh práce SR cez vybrané makroekonomické ukazovatele. In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3067-5, [S. 1-9].
  článok

  článok

 3. PONGRÁCZOVÁ, Eva - MICHALIČKOVÁ, Lenka - KAVEC, Ján. Teória a politika zamestnanosti : (aplikačné praktikum). Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2009. 114 s. [3,806 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/BWCOm6KCI2> ISBN 978-80-225-2789-7. [Počet ex. : 7, z toho voľných 3, prezenčne 4]
 4. MICHALIČKOVÁ, Lenka. Dopady hospodárskej recesie na slovenský trh práce. In Hospodářská politika v zemích EU: Ekonomická krize - výzvy budoucnosti : 7. mezinárodní vědecká konference : Trojanovice, 16. - 18. září 2009. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2023-1, s. 10.
  článok

  článok

 5. MICHALIČKOVÁ, Lenka. Dôsledky hospodárskej krízy v podnikateľskom sektore. In Management challenges in the 21st century : managing the unexpected: crisis and its impact on companies doing business in Slovakia. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2009. ISBN 978-80-89306-05-3, s. 161-168.
  článok

  článok

 6. MICHALIČKOVÁ, Lenka. Makroekonomický pohľad na vznik nových trendov na trhu práce v aktuálne prebiehajúcej hospodárskej recesii. In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1, s. [1-9].
  článok

  článok

 7. MICHALIČKOVÁ, Lenka. Dopady hospodárskej recesie na slovenský trh práce. In Hospodářská politika v zemích EU: ekonomická krize - výzvy budoucnosti : VII. ročník mezinárodní konference, 16.-18.9.2009 Trojanovice. - Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2022-4, s. 1-15.
  článok

  článok

 8. MICHALIČKOVÁ, Lenka. Hromadné prepúšťanie v SR v podmienkach globálnej hospodárskej krízy. In Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 978-80-225-2701-9.
  článok

  článok