Výsledky vyhľadávania

 1. GANOCZY, Jakub. E-marketing a predaj cez internet : bakalárska práca. Školiteľ:Branislav Boldiš. Bratislava, 2011. 40 s.
  kniha

  kniha

 2. BOLDIŠ, Branislav. Analýza podnikových procesov vo väzbe na prostredie SAP ERP : diplomová práca. Škol. Mojmír Kokles. Bratislava, 2009. 69 s.
  kniha

  kniha

 3. BOLDIŠ, Branislav. Úloha informačných systémov a technológií v činnosti podnikateľských subjektov. In Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2915-0.
  článok

  článok