Výsledky vyhľadávania

 1. BODZSÁROVÁ, Veronika. Zelené informačné technológie. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011. - Bratislava : crr.sk, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 41-47.
  článok

  článok

 2. GÁBRIŠ, Peter. Návrh a vytvorenie www stránky pre konkrétny podnik : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Bodzsárová. Bratislava, 2011. 57 s.
  kniha

  kniha

 3. GAJDOŠÍKOVÁ, Katarína. Implementácia CRM systému v konkrétnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Bodzsárová. Bratislava, 2011. 45 s.
  kniha

  kniha

 4. HANUSKOVÁ, Alexandra. Analýza trhu aplikácií CRM na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Bodzsárová. Bratislava, 2011. 45 s.
  kniha

  kniha

 5. BODZSÁROVÁ, Veronika. Geografické informačné systémy v štátnej správe a samospráve. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 71-78.
  článok

  článok

 6. BODZSÁROVÁ, Veronika. Riadenie vzťahov so zákazníkmi v programe Omega. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-9.
  článok

  článok

 7. BODZSÁROVÁ, Veronika. Vyuzitie systému na riadenie vzťahov so zákazníkmi v SPP, a.s. : diplomová práca. Škol. Mojmír Kokles. Bratislava, 2009. 64 s.
  kniha

  kniha

 8. BODZSÁROVÁ, Veronika. CRM - krok k zákazníkom. In Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2915-0.
  článok

  článok