Výsledky vyhľadávania

 1. ČIŽMAROVIČOVÁ, Lucia. Finančná analýza a finančný plán ako podklady pre ohodnotenie podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2017. 71 s.
  kniha

  kniha


 2. ČOPÍKOVÁ, Veronika. Finančné riadenie podniku v štádiu krízy : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2017. 77 s.
  kniha

  kniha


 3. DAM, Tomáš. Analýza pracovného kapitálu a zásob vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha


 4. ŠVEJDOVÁ, Natália. Využitie informačných technológií v znaleckej činnosti : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2017. 86 s.
  kniha

  kniha


 5. LUKAČKOVÁ, Andrea. Testovanie rozlišovacej schopnosti vybraných ukazovateľov finančnej analýzy "ex ante" : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha


 6. IVANČÍK, Milan. Finančno-ekonomická analýza skupiny prepojených podnikov v procese riadenia úverového rizika : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha


 7. KNOPPOVÁ, Dominika. Ušlý zisk ako kategória znaleckého skúmania : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 8. VERMEŠOVÁ, Barbara. Crowdfunding a jeho možnosti využitia v SR : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha


 9. DURILOVÁ, Veronika. Analýza investičného projektu z pohľadu kalkulácie nákladov, jeho financovania a návratnosti : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2017. 71 s.
  kniha

  kniha


 10. LUKAČKOVÁ, Andrea - SMORADA, Marián. Ukazovateľ finančnej výkonnosti podniku ROE a jeho rozlišovacia schopnosť v pokrízovom období. In Podnikové financie vo vede a praxi 2017 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4436-8, s. 132-137. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok