Výsledky vyhľadávania

 1. MACIKOVÁ, Lucia et al. Financial Aspects of Sustainability: An Evidence from Slovak Companies. In Sustainability [elektronický zdroj]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2018, vol. 10, no. 7, pp. [1-15] online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok


 2. OSTAPČUK, Dávid. Finančná analýza vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha


 3. BEDNÁROVÁ, Nikola. Stanovenie hodnoty podniku výnosovou metódou : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2018. 96 s.
  kniha

  kniha


 4. UHRIN, Ján. Meranie finančnej výkonnosti u vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha


 5. VACHULOVÁ, Marika. Finančná analýza a finančný plán ako podklady pre ohodnotenie podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2018. 95 s.
  kniha

  kniha


 6. VAŇOVIČOVÁ, Michaela. Startupy pôsobiace v oblasti zdieľanej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha


 7. KASAR, Maroš. Podnikateľský plán start-upu s bližším zameraním na finančnú oblasť : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 8. KRAMAROVÁ, Lucia. Vplyv zmien účtovných výkazov na finančnú analýzu a výpočet ukazovateľov ex post Indexu podnikateľa : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 9. MIHOKOVÁ, Ivana. Vplyv zmien v účtovných výkazoch od roku 2009 do súčasnosti na finančnú analýzu a výpočet ukazovateľov ,,ex ante“ pomocou Indexu Podnikateľa : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 10. ONDRÍKOVÁ, Veronika. Testovanie rozlišovacej schopnosti vybraných ukazovateľov finančnej analýzy "ex ante" : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha