Výsledky vyhľadávania

 1. HUTNÍKOVÁ, Alica - KRŠÁK, Branislav. Návrh procesu reštrukturalizácie podniku v krízovej situácii. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2010. ISSN 1336-7137, 2010, roč. 6, č. 1, s. 40-45. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0113969/mtp1-2010.pdf>
  článok

  článok

 2. HUTNÍKOVÁ, Alica et al. Simulation and shakeout of financial factors in mining concerns as a method of financial crises prevention. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2010. ISSN 1336-4103, 2010, roč. 8, č. 1, s. 42-50.
  článok

  článok

 3. HUTNÍKOVÁ, Alica. Predchádzanie krízam modelovaním finančných rizík. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2010. ISSN 1336-4103, 2010, roč. 8, č. 1, s. 59-65.
  článok

  článok

 4. HUTNÍKOVÁ, Alica. Záchranné koleso pre firmy ohrozené krízou v podobe krízovej komunikácie. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2009. ISSN 1335-9231, 2009, roč. 17, č. 2, s. 38-41. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2009-pdf/casopis-kvalita-2-2009>
  článok

  článok

 5. HUTNÍKOVÁ, Alica - ALEXANDROVÁ, Gabriela - KRŠÁK, Branislav. Metódy predchádzania krízam a determinanty ich včasnej identifikácie. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 2, s. 50-56.
  článok

  článok