Výsledky vyhľadávania

  1. NOVOTNÁ, Ema. Co ovlivňuje image pojišťovnictví? In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2010. ISSN 0032-2393, 2010, roč. 87, č. 2, s. 6-9.
    článok

    článok

  2. NOVOTNÁ, Ema. Štát poistenie prakticky nepodporuje. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2008. ISSN 0032-2393, 2008, roč. 85, č. 4, s. 26-28. Dostupné na : <http://www.pojistnyobzor.cz/Archiv/Cisla/2008/Pojistny_Obzor_2008_4.pdf>
    článok

    článok