Výsledky vyhľadávania

 1. FRINDTOVÁ, Zuzana. Klimatické zmeny a ich dopad na environmentálny manažment v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Brigita Boorová. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 2. PEKÁROVÁ, Michaela. Environmentálne inovácie a ich súvislosť s cirkulárnou ekonomikou v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Brigita Boorová. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 3. KUBÁŇOVÁ, Lenka. Environmentálna regionalizácia a jej vplyv na rozvoj v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Brigita Boorová. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha

 4. OBUCHOVÁ, Ľubica. Logistika a jej vplyv na životné prostredie : diplomová práca. Školiteľ: Brigita Boorová. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 5. KRIŽANOVÁ, Daniela. Manažment odpadového hospodárstva v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Brigita Boorová. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 6. DUBOVSKÁ, Monika. Aplikácia štíhleho riadenia v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Brigita Boorová. Bratislava, 2020. 65 s.
  kniha

  kniha

 7. GAO, Mingyang. Corporate Logistics in Production Company : bakalárska práca. Školiteľ: Brigita Boorová. Bratislava, 2020. 40 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠOSTAK, Lidija. Kaizen v systéme manažérstva kvality : bakalárska práca. Školiteľ: Brigita Boorová. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 9. ZVĚŘINA, Jakub. Logistický informačný systém a jeho využitie v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Brigita Boorová. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 10. VASKO, Libor. Obaly a ich vplyv na environment : bakalárska práca. Školiteľ: Brigita Boorová. Bratislava, 2019. 43 s.
  kniha

  kniha