Výsledky vyhľadávania

 1. ROHÁĽOVÁ-ILKIVOVÁ, Hana. Strategické nehmotné aktíva ako kľúčová zložka konkurenčnej výhody v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Slávik. Bratislava, 2013. 237 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. SABOVČÍKOVÁ, Nikola. Podniková kultúra ako zdroj konkurenčnej výhody : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Roháľová-Ilkivová. Bratislava, 2013. 54 s.
  kniha

  kniha

 3. HANUS, Peter. Nehmotné strategické aktíva podniku v 21. storočí : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Roháľová-Ilkivová. Bratislava, 2012. 54 s.
  kniha

  kniha

 4. ROHÁĽOVÁ-ILKIVOVÁ, Hana. Talent manažment v medzinárodnom kontexte. In EDAMBA 2012 : proceedings of the [15th] international scientific conference for doctoral students and young researchers : 22nd november 2012, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3549-6, s. 1044-1053.
  článok

  článok

 5. ROHÁĽOVÁ-ILKIVOVÁ, Hana. Talent manažment v medzinárodnom kontexte. In Medzinárodné vzťahy 2012 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 7. december 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3559-5, s. 466-476.
  článok

  článok

 6. MOKRÁŇOVÁ, Veronika. Podniková kultúra ako zdroj konkurenčnej výhody : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Roháľová-Ilkivová. Bratislava, 2012. 73 s.
  kniha

  kniha

 7. HOMOLOVÁ, Monika. Podniková kultúra ako zdroj konkurenčnej výhody : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Roháľová-Ilkivová. Bratislava, 2012. 58 s.
  kniha

  kniha

 8. FEROVÁ, Monika. Podniková kultúra ako zdroj konkurenčnej výhody : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Roháľová-Ilkivová. Bratislava, 2012. 57 s.
  kniha

  kniha

 9. ROHÁĽOVÁ-ILKIVOVÁ, Hana. Strategické nehmotné aktíva v slovenských podnikoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-7].
  článok

  článok

 10. ROHÁĽOVÁ-ILKIVOVÁ, Hana. Through innovations and creativity to sustainability. In IV. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná 4. listopadu 2011. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, [2011]. ISBN 978-80-7248-711-0, s. 329-336.
  článok

  článok