Výsledky vyhľadávania

  1. LADECKÁ, Veronika. Priame dane a ich účtovné zobrazenie vo vybranej obchodnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Sylvia Kastlerová. Bratislava, 2011. 79 s.
    kniha

    kniha

  2. LADECKÁ, Veronika. Vedenie účtovníctva v spoločnosti s ručením obmedzeným so zameraním na dlhodobý hmotný majetok : bakalárska práca. Škol. Martina Mateášová. Bratislava, 2009. 38 s.
    kniha

    kniha