Výsledky vyhľadávania

  1. KUREL, Michal. Hodnotenie kritérií lokalizácie vybraného podnikateľského subjektu : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2011. 92 s.
    kniha

    kniha

  2. KUREL, Michal. Kríza podniku : fáza prežitia alebo zániku : bakalárska práca. Škol. Ján Krajčovič. Bratislava, 2009. 51 s.
    kniha

    kniha