Výsledky vyhľadávania

  1. ŠÁNDOR, Marek. Vplyv súčasnej finančnej krízy na odhad premenných pri ohodnocovaní akcií : diplomová práca. Školiteľ: Božena Hrvoľová. Bratislava, 2011. 77 s.
    kniha

    kniha

  2. ŠÁNDOR, Marek. Možnosti propagácie podniku : bakalárska práca. Škol. Alena Tršťanská. Bratislava, 2009. 35 s.
    kniha

    kniha