Výsledky vyhľadávania

  1. PIVARČIOVÁ, Lívia. Obsah a význam poznámok ako súčasti účtovnej závierky : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2011. 93 s.
    kniha

    kniha

  2. PIVARČIOVÁ, Lívia. Majetok a zdroje krytia majetku v účtovníctve podnikateľov : bakalárska práca. Škol. Renáta Parišová. Bratislava, 2009. 40 s.
    kniha

    kniha