Výsledky vyhľadávania

  1. ŠÍPOVÁ, Pavlína. Metódy hodnotenia výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Peter Fabian. Bratislava, 2011. 73 s.
    kniha

    kniha

  2. ŠÍPOVÁ, Pavlína. Čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie a ich vplyv na rozvoj regiónov Slovenskej republiky : bakalárska práca. Škol. Sylvia Bukovová. Bratislava, 2009. 50 s.
    kniha

    kniha