Výsledky vyhľadávania

 1. SLEZÁKOVÁ, Andrea et al. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve : komentár. Recenzenti: Ladislav Balko, Michal Ďuriš, Silvia Gribová, Gabriela Majerčíková, Peter Pénzeš. 1.vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 495 s. [32,40 AH]. ISBN 978-80-571-0193-2.
  kniha

  kniha

 2. WINKLER, Martin et al. Basics of Law. Reviewers: Nicole Grmelová, Peter Pénzeš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 290 s. [19,289 AH]. KEGA 020EU-4/2019. ISBN 978-80-225-4781-9.
  kniha

  kniha

 3. ČILLÍKOVÁ, Júlia - PÉNZEŠ, Peter - KODAJ, Pavol. FinTech a implementácia inovačného hubu v NBS. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, Jún 2019, roč. 27, č. 3, s. 2-6.
  článok

  článok

 4. GAJDOŠ, Tomáš - PÉNZEŠ, Peter. Riešenie krízovej situácie Banco Popular Español S. A. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, August 2017, roč. 25, č. 4, s. 8-11.
  článok

  článok

 5. PÉNZEŠ, Peter - ĎURIAČ, Daniel. Riešenie krízových situácií v talianskom bankovom sektore. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, August 2017, roč. 25, č. 4, s. 2-8.
  článok

  článok

 6. PÉNZEŠ, Peter - ĎURIAČ, Daniel. Aktuálny vývoj v rámci tretieho piliera bankovej únie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, Február 2017, roč. 25, č. 1, s. 20-23.
  článok

  článok

 7. PÉNZEŠ, Peter - ĎURIAČ, Daniel. Aktuálne zmeny v právnej úprave riešenia krízových situácií. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, December 2016, roč. 24, č. 6, s. 20-22.
  článok

  článok

 8. DVOŘÁČEK, Vladimír - ČILLÍKOVÁ, Júlia - PÉNZEŠ, Peter. Aktuálny vývoj v rámci druhého piliera bankovej únie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, Marec 2014, roč. 22, č. 3, s. 20-24.
  článok

  článok

 9. PÉNZEŠ, Peter. Osobné dôchodky v Európskej únii. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, Február 2014, roč. 22, č. 2, s. 19-22.
  článok

  článok

 10. SIDAK, Mykola et al. Finančné právo. Recenzenti: Milan Bakeš, Ladislav Balko. 2. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2014. xxvi, 500 s. [33,68 AH]. Právnické učebnice. ISBN 978-80-89603-22-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]