Výsledky vyhľadávania

  1. GRESCHNEROVÁ, Helga. Využitie ľudského potenciálu v podniku služieb - teória a realita : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2011. 80 s.
    kniha

    kniha


  2. GRESCHNEROVÁ, Helga. Ubytovacie služby, ich uplatnenie a význam v cestovnom ruchu Slovenskej republiky : bakalárska práca. Škol. Peter Trefil. Bratislava, 2009. 50 s.
    kniha

    kniha